مزدوریاب : هادی عسگرزاده


عکس در حاشیه تظاهرات ۱۳۸۹/۱۱/۲۵ گرفته شده است

هادی عسگرزاده
تاریخ تولد : ۱۳۶۲
منزل : پشت پارک کوثر - جنب ورزشگاه شهید متوسلیان
وی از اعضای نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران است .