مزدوریاب : قاسم جعفریعکسی از تظاهرات ۱۳۸۸/۱۰/۶


قاسم جعفری
منزل : تهران - خیابان قزوین - دوراهی قپان - روبروی دبیرستان دخترانه مکتب الحرار
وی از نیروهای سپاه پاسداران بوده و عضو پایگاه بسیج مسجد صاحب الامر ( جنب مرکز تلفن سید الشهدا ) است .