بی‌اعتمادی خامنه‌ای به محمود احمدی‌نژاد

بی‌اعتمادی خامنه‌ای به محمود احمدی‌نژاد را در چشم‌های نگران سردار وحید حقانیان ببینید که در مراسم تنفیذ رییس دولت کودتا - ۱۳۸۸/۵/۱۲ - ، مواظب وی است که قصد بدی نسبت به رهبر حکومت کودتا نکند .