چگونه از ایرانیان پناه‌جو در یونان حمایت كنیم ؟

برای حمايت از هموطنان پناهجو در كشور يونان و پايان وضعيت غيرانسانی آن‌ها ، متن زير را به نشانی‌های زير - كه حتما در قسمت BCC ايميل‌ وارد می‌كنيد - ارسال نماييد :Dear Ambassador

As an Iranian residing in this country, and on behalf of all Iranians throughout the world, I would like to draw your attention to the plight of the fifty-one Iranian refugees, men women and children, stranded in Athens, who are desperately seeking asylum there.
I urge you to please do all that is possible to expedite their application on humanitarian grounds in order to grant them status and a safe haven in Greece.

Yours Sincerely,

First & last name : نام شما
Country : كشور محل اقامت شما

نشانی‌ ايميل سفارت‌های يونان در سراسر دنيا :

grpresse@magic.fr;
cons.g.gr.mars@wanadoo.fr;
congrece.par@orange-business.fr;
mfapar@wanadoo.fr;
congrece.par@orange-business.fr;
cons.g.gr.mars@wanadoo.fr;
emb.athens@mfa.no;
greece@greekembassy.org;
gremb@griechischebotschaft.at;
gremb@griechischebotschaft.at;
pressinfo@griechische-botschaft.de;
grembhag@planet.nl;
grembhag@planet.nl;
info@griechische-botschaft.de;
pressinfo@griechische-botschaft.de;
grembstockholm@greekembassy.se;
gremb@griechischebotschaft.at;
mfapar@wanadoo.fr

ترجمه :

سفیر کبیر گرامی
به‌عنوان یک ایرانی ساکن این کشور و به نمایندگی از همه‌ی ایرانیان پراکنده در دنیا ، توجه شما را به وضعیت اسفبار ۵۱ ایرانی زن ، مرد و کودک که در کشور شما و در شهر آتن ، با ناامیدی در پی دریافت پناهندگی می‌باشند ، جلب می‌نمایم .
من تقاضا دارم به هر وسیله‌ای که ممکن است ، کمک نمايید که درخواست اینان هرچه سریع‌تر ، بر بنیاد حقوق انسانی ، مورد بررسی قرار گرفته و حقوق پناهندگی در یونان به آنان اعطا گردد .
با احترام

همچنين می‌توانيد با سفارت‌های يونان در سراسر دنيا تماس بگيريد و يا نمابر ارسال كنيد :

Madrid :
Tel : +34 915644653
Fax : +34 915644668

----------------------------------------
Berlin :
Tel : +49 30 206 12 900
Fax : +49 30 206 264 44
----------------------------------------
Tehran :
Tel : +98-21 22050533 //// +98-21 22053784
Fax : +98-21 22057431
----------------------------------------
: Koln
Tel : 02 21 9 42 0
Fax : 02 21 94 20 3
 ----------------------------------------
Netherland :
Tel : +31 70 3638700
Fax : +31 70 3563040
----------------------------------------
: Washington 
Tel : 202.939.1300
Fax : 202.939.1324
----------------------------------------
Paris :
Tel : 01 47 23 72 28
Fax : 01 47 23 73 85
----------------------------------------