محسن امین زاده : امام خمینی دموکراسی سازگار با اسلام میخواست


سه‌شنبه ۴ شهریور ماه ۸۸
امروز بازجو درباره مطالب دادگاه از من پرسید. به او گفتم : "چرا مطالبی که حتی درباره‌اش بازجویی هم نشده‌ام در کیفرخواست دادستان مطرح شده است؟ این مطالب همه‌اش دروغ است. اینها از کجا آمده است؟"
گفت نمی‌داند شاید در اعترافات متهمین دیگر مطرح شده باشد.
به او گفتم مگر نمی‌گویید کیان تاجبخش جاسوس است
گفت چرا
گفتم شما که مطالب همه سخنران‌های دیروز را قبل از دادگاه کنترل کرده بودید، چرا به او اجازه دادید که بیاید و بگوید تفکر امام خمینی هیچ نسبتی با دموکراسی ندارد. این یک دروغ و ظلم به امام و نظام جمهوری اسلامی ایران است. امام ، یک دموکراسی سازگار با دین اسلام برای کشور میخواست و تفکر امام ، بهره‌برداری درست از تجربه بشری در زمینه دموکراسی و سازگارکردن آن با احکام اسلام در این چهارچوب بود . چرا باید خلاف این مسئله تبلیغ بشود؟http://www.norooznews.org/note/2010/11/6/432