آشنایی با سازمان علم حق و عدالت


سازمان علم حق و عدالت با مديريت ابراهيم ميرزايي راه‌اندازي شده است . براي آشنايي بيشتر ، به اين پيوندها مراجعه كنيد :

۱. «آقا پروفسور دکتر ابراهیم میرزائی راهبر» کیست ؟
۲. سازمان علم حق و عدالت
۳. علم حق و عدالت