مزدوریاب : علی قناعتکار


علی قناعتکار ماوردیانی تا سال 1389 معاون دادستان اهواز در امور زندانها ، مدیر حوزه پیگیری امور زندانیان دادگستری خوزستان و قاضی ناظر زندانهای اهواز بوده است . سال 1393 قاضی ناظر زندان تهران بوده است .
وی مدتی به عنوان دادیار شعبه سوم دادسرای اوین (شهید مقدس) فعالیت میکرده و در حال حاضر ، بازپرس شعبه یکم این دادسرا است و فعالان سیاسی را محاکمه میکند .

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر