مزدوران سفارت ایران در فرانسه - ۱۳۸۹

در روز ۱۳۸۹/۱۱/۱۷ تعدادی از کارکنان و وابستگان سفارت حکومت ایران در فرانسه ، با اتوبوس به منزل سابق خمینی در نوفل لوشاتو منتقل شدند تا مراسم جشن دهه فجر را برگزار کنند .
همزمان عده‌ای از ایرانیان معترض با حمل تصاویر مربوط به شهدای جنبش سبز ، زندانیا ن ، اعدامی‌ها و پلاکارد شعارهای آزادی‌خواهانه درآنجا حاضر شدند .