مزدوریاب : انیس نقاشانیس نقاش متولد ۱۹۴۸ در لبنان ، عامل ترور اول و ناموفق شاپور بختیار است که در جریان آن دو نفر را کشت. وی در حال حاضر ، رییس مركز پژوهشی امان در تهران است.
در سال ۱۳۵۹، شاپور بختیار از یک ترور جان سالم به در برد. در جریان این ترور ، یک پلیس و یک شهروند عادی فرانسوی کشته شدند. وی به اتهام اقدام به این ترور در دادگاه فرانسه به زندان ابد محکوم شد ولی پس از شش سال ، در پی صدور حکم عفو از طرف فرانسوا میتران، رئیس جمهوری وقت فرانسه از زندان آزاد شد و به ایران بازگشت. رهایی آقای نقاش از حبس را برخی با نقش ایران در آزادسازی گروگان های فرانسوی در لبنان، در پیوند می دانند.
 مرداد ۱۳۸۷ در مصاحبه با خبرگزاری فارس گفت كه اقدام به ترور بختیار را به خواست دولت ایران و در هماهنگی با سپاه پاسداران انجام داده بود .
انیس نقاش در هنگام عملیات ترور بختیار ، مجروح شد ولی جان سالم به در برد . نقاش بوسیله پلیس فرانسه دستگیر و در دادگاه به حبس ابد محکوم شد اما پس از مدتی ، پاریس او را با تهران معامله کرد و به جمهوری اسلامی تحویل داد .