مزدوریاب : محمدرضا زاهد شیخی

محمدرضا زاهدشیخی ، فرزند غلامعلی - متولد ۱۳۴۵/۳/۱

مسئولیت ها:

۱- عضو هيات علمي قرار دادي دانشگاه آزاد اسلامي زاهدان از سال ۱۳۸۱و انصراف در سال ۱۳۸۴
۲- مشاور و مسئول هماهنگي امور ايثارگران استاندار سيستان و بلوچستان از سال ۱۳۸۴
۳- رئيس دانشگاه پيام نور زابل در سال ۱۳۸۵
۴- مدرس روانشناسي ارتباطات براي يگان ويژه نيروي انتظامي در زمان فرماندهي سردار رادان 
۵- عضو انجمن روانشناسان ایران
۶- معاون دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي زاهدان در سال  ۱۳۸۱به مدت دو سال.
۷- مشاور و استاد راهنماي دانشجويان شاهد و ايثار گر دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان.
۸- مشاور خانواده شاهد و ايثار گر استان در سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران استان.
۹- مشاور خانواده شاهد و ايثارگر شهرستان زابل.
۱۰- مشاور سازمان ملي جوانان استان.
۱۱- عضو كميته جمع آوري خاطرات كنگره سرداران شهيد استان سيستان و بلوچستان
۱۲- مسئول كميته فرهنگي ستاد غدير استان سیستان و بلوچستان
۱۳-عضو شوراي هماهنگي نظارت بر امر ترويج فرهنگ ايثار و شهادت استان سیستان و بلوچستان
۱۴-مسئول كميته راويان دفاع مقدس استان۲۲ 
۱۵- دبیر شورای فرهنگی استان سیستان و بلوچستان
۱۶- رئیس دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر