تفهیم اتهام تازه به شاهین دادخواه (مشاور پیشین حسن روحانی)
دکتر شاهین دادخواه ، عضو تیم گفتگوهای هسته ای ایران و شاغل در دبیرخانه شورای امنیت ملی در زمان ریاست حسن روحانی است . وی از دی ماه ۱۳۸۹ به اتهامات غیرواقعی ، زندانی است.
چندی پیش ، جلسه رسیدگی به شکایت وی از دو مقام سابق وزارت اطلاعات، با حضور وکیل مدافع این زندانی، ۱۷ تیرماه ۹۳ در دادگاه کیفری شعبه ۲ دادسرای نظامی برگزار شد.
روز دوشنبه ۶ مرداد ۹۳، بازرسان زندان اوین به سراغ وسایل شخصی این زندانی سیاسی رفته و پس از تفتیش و بازرسی کتاب ها و دست نوشته های وی ، او را به بند ۲۰۹ منتقل کردند. به گفته یکی از نزدیکان وی، این بازرسی و انتقال به سلول انفرادی ریشه در ناخشنودی افراطیون وابسته به اطلاعات سپاه از این شکایت دارد و آنها  در تلاشند با اعمال فشارهای بیشتر، وی را تحت فشار گذاشته تا شکایت خود را از این دو مقام سابق یعنی از رضوی (معاونت ضد جاسوسی ) و تدین ( معاونت حقوقی ) به جهت پرونده سازی علیه وی و سایر اعضای تیم مذاکره کننده هسته ای در دولت اصلاحات پس بگیرد .
 وی در ادامه گفته، پیش تر نیز(اسفند ۹۲) شاهین دادخواه به مدت ۳۲ روز به بند دو- الف اطلاعات سپاه پاسداران جهت بازجویی و پرونده سازی مجدد منتقل و یکی از بازجویان، وی را تهدید به نگهداری مادام العمر در زندان کرده بود.

گفتنی ست شاهین دادخواه عضو‌تیم مذاکره کننده هسته ای در دولت اصلاحات، در سال ۸۹ به اتهام جاسوسی بازداشت و در سال ۹۱ چند روز مانده به اتمام مدت محکومیت خویش متوجه شد که پرونده دیگری علیه وی به اتهام «اجتماع و تبانی علیه نظام» تشکیل و در یک دادگاه غیابی محکوم شده است.
صبح چهارشنبه ۱۵ شهریور ۹۳ ، ماموران زندان اوین، ابتدا وی را برای تفهیم اتهام به دادسرای اوین برده و ضمن تفهیم اتهام تازه با صدور قرار وثیقه ۵۰ میلیون تومانی، وی را از بند۳۵۰ زندان اوین به بند ۸ این زندان جابجا کردند.
نگارش مقاله «چرایی حرکت داعش از سوریه به سمت عراق؟» در تیرماه ۹۳، اتهام تازه دکتر شاهین دادخواه عنوان شده است. وی در آن مقاله به نقد عملکرد افراطیون داخلی در ایجاد احساس «ایران هراسی در منطقه»، به شرح منافعی که آنها از حضور نیروهای داعش در منطقه می برند، پرداخته است.این مقاله نیز هم چون نوشته های قبلی ایشان به مذاق اقتدارگرایان خوش نیامده و‌آنها در حرکتی رو به جلو، اتهامی تازه را علیه ایشان طراحی کرده اند.