دو نفر از مسئولین قتل ، شکنجه و آزار زندانیان سیاسیعلی اشرف رشیدی : رییس زندان اوین و معاون مدیرکل اداره زندان های استان تهران


 
سهراب سلیمانی - مدیر کل اداره زندان های استان تهران 

وی برادر قاسم سلیمانی ( فرمانده سپاه قدس ) است . او ۱۵ سال مدیرکل زندان‌های استان تهران بود و سال ۱۳۹۵ به عنوان سرپرست معاونت امنیتی و انتظامی سازمان زندان‌ها منصوب شد . سهراب سلیمانی و اداره کل زندان های استان تهران به دلیل نقض حقوق بشر تحریم شدند .