تصاویری از افراد مرتبط با بمب‌گذاری‌های اخیر در تایلند - ۱


محمد خزایی


از چپ : سعید مرادی - محمد خزایی - حسین صداقت زاده


رستورانی در شهر پاتایا در کشور تایلند
از چپ : مسعود صداقت زاده - دو زن تایلندی - محمد خزایی - سعید مرادی