نام ۱۰۰ قربانی اعدام‌های پنهانی در زندان مشهدبا توجه به اینکه تمامی حکم های اعدام ، با دستور رییس قوه قضاییه اجرا می شود ، شخص صادق لاریجانی در مورد این مجازات های وحشیانه ، پنهانی و غیرانسانی مسئول است .