آیا محمدمهدی اصغری به قتل رسید ؟مهندس محمدمهدی اصغری ، مسئول بخش امنیت اطلاعات در وزارت کشور و انتقال‌دهنده آرا از حوزه‌ها به وزارت کشور در انتخابات ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ ، در روز ۱۳۸۸/۳/۲۴ در تصادف رانندگی کشته شد .
وی یکی از کارکنان شرکت پارس داده کاوش بوده است که وظیفه طراحی Data Center متعلق به وزارت کشور را بر عهده داشته است .