مزدورهای اینترنتی


۱- میثم امامی فرد
ایمیل : kmisagh@gmail.com
صفحات شخصی :

https://www.facebook.com/kmisagh
https://plus.google.com/+HichEbnHichkmisagh
۲- محمدجواد اخوان
ايميل : moja2007@yahoo.com
سایت : www.raygah.ir
اخوان اراجیف خودش را در قالب کتابهای عبور از فتنه بازخوانی پرونده فتنه ۱۳۸۸ ، افسون اشباح واکاوی روند تکوین جریان تجدیدنظرطلب ، جاهلیت مدرن نقد و بررسی اندیشه های عبدالکریم سروش و سراب اصلاحات بازخوانی و نقد کارنامه دولت اصلاحات منتشر کرده است .


 


۳- حسین مزارعی
تلفن : ۰۹۱۲۳۹۳۶۸۴۴ 

آدرس : تهران - خیابان سنایی - كوچه ششم - پلاک ۲۹
ايميل : mazareii@yahoo.com
 
۴-  رضا حميديان
تلفن : ۰۹۱۲۴۰۸۱۷۶۴
ايميل : hamidian56@gmail.com
آدرس : تهران - خیابان مطهری - خیابان لارستان - كوچه‌ افتخاری - پلاک ۴۰
سایت : جنبش سرخ حسینی
اطلاعیه سایت رجانیوز

جنبش سرخ حسینی ، پوشش دیگر لباس شخصیها ؟

۵- هادی شهبازی
ايميل : msh.34295@gmail.com
سایت : جنگ نرم
مقالات :

http://nahad.ir/?siteid=51&pageid=58286&newsview=74619
http://saeq.net/index.jsp?fkeyid=&siteid=51&pageid=2836&newsview=154085
http://century21.blogfa.com/post-288.aspx
www.zaman-news.ir/news.php?831۶- محمد صادق محبوبی
ايميل : s.mahboubi@gmail.com
آدرس : تهران - کامرانیه - خیابان سروناز - پلاک ۵ - واحد ۴۲
تلفن :  ۰۹۱۲۱۳۲۹۲۹۹


۷- علیرضا کمیلی
ايميل : info_oldir@motalebe.ir
آدرس : مشهد - خیابان آبکوه - خیابان تربیت - تربیت ۴ - پلاک ۷
تلفن : ۰۹۱۲۲۵۲۵۶۹۳

مقالات : https://goo.gl/fxczjL

۸- مهدی صدر
آدرس : قم - خیابان ساحلی - خیابان شهید منتظری ۶ - پلاک ۱۱۷

تلفن : ۰۹۱۲۷۴۸۱۲۴۰