شهرام امیری : قهرمانی که اعدام شد


شهرام امیری ، پژوهشگر و متخصص رادیو ایزوتوپهای پزشکی در دانشگاه صنعتی مالک اشتر (وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) بود .
او در سفر حج عمره به عربستان در خرداد ۱۳۸۸ ناپدید شد و حدود ۱۳ ماه بعد، پس از آنکه چندین ویدیو با سخنان متناقض از او منتشر گردید، در ۱۳۸۹/۴/۲۲ به دفتر حافظ منافع ایران در آمریکا مراجعت کرد و دو روز بعد به ایران بازگشت و مورد استقبال مقامات ایرانی از جمله حسن قشقاوی قرار گرفت .
حدود ۹ ماه بعد و با فروکش کردن اخبار مربوط به امیری ، در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۱ اولین جلسه دادرسی شهرام امیری در شعبه هفتم دادگاه نظامی تهران بصورت غیر علنی و در خارج از وقت اداری برگزار شد . شهرام امیری به اتهام تماس و برقراری ارتباط مجرمانه با کشورهای متخاصم و اقدام علیه امنیت ملی و دراختیار گذاشتن اطلاعات طبقه بندی شده به دشمن ، به ۱۰ سال زندان و ۵ سال تبعید به شهرستان خاش محکوم شد و بعد از چندین سال بازداشت در زندان نظامی حشمتیه تهران ، در ۱۳۹۵/۵/۱۳ اعدام شد .

شهرام امیری که پیش از این ، از وی به عنوان دانشمند هسته‌ای پناهنده شده به آمریکا یاد می شد ، در ماه آخر بازگشتش به ایران وقتی نامش بر سر زبان‌ها افتاد که چندین ویدئوی متناقض از وی منتشر شد که در تعدادی از آنها اعلام کرده بود به جهت تحصیل به آمریکا پناهنده شده و مهاجرت کرده و در تعدادی دیگر نیز اعلام کرده بود که آمریکا وی را ربوده و میخواهد به کشور برگردد .
شهرام امیری پس از بازگشت (اجباری) به ایران ، از سوی رسانه‌ها و مقامات عالی رتبه کشور ، لقب « قهرمان ملی » گرفت و با استقبال رسمی مسئولان وزارت خانه‌ های خارجه و دفاع کشور در فرودگاه مواجه و در چندین برنامه زنده سیما حضور یافت تا ضمن تشریح جزئیات چگونگی ربایشش از عربستان توسط سرویسهای اطلاعاتی آمریکا پرده از پرونده آدم ربایی و بازداشت خویش به عنوان یک دانشمند هسته‌ای کشور بردارد . اخبار منتشره در خبرگزاری فارس ( وابسته به نهادهای نظامی و امنیتی )

اطلاعات ارزشمندي از سازمان اطلاعات آمريكا توسط اميري به ايران منتقل شد


شهرام اميري به كميسيون امنيت ‌ملي مجلس دعوت مي‌شود