جعلی‌بودن کارت عضویت شهید صانع ژاله در بسیجتصويري كه خبرگزاري فارس به‌عنوان كارت عضويت شهيد صانع ژاله در بسيج ،‌ منتشر نموده است :


يك كارت عضويت واقعي و اصيل در بسيج :
۱. در کارت منتشر شده از سوی رسانه های حکومتی ، محل صدور کارت در مهری که بر روی عکس خورده است پاوه ذکر شده است اما در پشت کارت آنجایی که نوشته شده است « از یابنده تقاضا می شود کارت را به نزدیکترین رده مقاومت بسیج تحویل داده و یا به صندوق پستی 17185/394 بیاندازد» این کد صندوق پستی متعلق به ستاد نمسا واقع در افسریه تهران می باشد که مخصوص کارت هایی است که در تهران صادر می گردد.در کارتی که به صورت رنگی منتشر نموده ایم کارتی را میبینیم که در تهران صادر شده است و بنابراین قاعدتا در صورت مفقود شدن باید به این صندوق پستی ارسال نمود. در هر کارتی کد صندوق پستی ای ذکر میگردد که متعلق به منطقه مقاومت بسیج همان استان باشد. چگونه است که این کارت در شهرستان پاوه صادر شده است اما کد صندوق پستی تهران پشت آن درج شده است ؟ 

۲. از برچسب های اعتبار پشت کارت کاملا مشخص است که این کارت در سال 86 باید صادر شده باشد چرا که اولین برچسب نوشته شده «اعتبار تا مهر 87» ، حالا اگر به کارتی که خودمان منتشر نموده ایم نگاه کنید مشخص است که این کارت(با اسکن رنگی) در سال 87 منتشر شده است. به شماره های کارت ها دقت کنید. کارتی که در سال 86 صادر شده است باید قاعدتا شماره سریال کمتری از کارتی که در سال 87 صادر شده است داشته باشد. اما می بینیم که کارتی که در سال 86 به گفته رسانه های حکومتی صادر شده حدود 386374 سریال بیشتر است که قاعدتا با توجه به شماره سریال های صدور و اینکه هر دو نیز متعلق به نیروی مقاومت بسیج است بیشتر می باشد.


رسانه های حکومتی از سر دستپاچگی آنقدر هول بوده اند که به این موارد دقت نکرده اند و فرصت نداشته اند که اساسا منتظر شوند کارتی از پاوه صادر شود و شماره سریال مربوط به 3 سال قبل را داشته باشد منتشر نمایند.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://www.fasleagahi.info/2011/02/blog-post_5115.html