نگاهی به وضعیت تحصیلی زهرا رهنورد زهره کاظمی ( مشهور به زهرا رهنورد ) در سال ۱۳۶۹ در آزمون کارشناسی ارشد رشته‌ی علوم سیاسی در دانشگاه آزاد پذیرفته شده و در تاریخ ۱۳۷۲/۶/۳۱ در این مقطع فارغ‌التحصیل شده است . وی در سال ۱۳۶۵ ، بدون داشتن مدرک کارشناسی ارشد ، در آزمون ورودی دكترا پذیرفته شده و در تاریخ ۱۳۷۴/۴/۱۳ مدرک دکترای خود را دریافت كرده است . در گواهی‌نامه‌ی موقت پایان تحصیلات دکترای وی ، نمره و رتبه‌ی قبولی زهرا رهنورد در آزمون ورودی نوشته نشده است .
زهره کاظمی در سال ۱۳۷۶ با مدرک کارشناسی ارشد رشته‌ی علوم سیاسی از دانشگاه آزاد که غیر مرتبط با رشته‌ی پژوهش هنر می‌باشد ، عضو هیأت علمی با مرتبه‌ی مربی می‌شود . در تاریخ ۱۳۷۶/۷/۲۱ از مرتبه‌ی مربی به استادیاری ،‌ تغییر وضعیت داده و در تاریخ ۱۳۷۷/۶/۳۰ با حکم دکتر معین ، بدون داشتن ۵ سال سابقه‌ی آموزشی در هیأت علمی ،‌ سرپرست دانشگاه الزهرا(س) می‌شود .
باوجود الزامی‌بودن داشتن دکترای تخصصی در رشته‌ی مرتبط  برای ارتقا از مرتبه‌ی استادیاری به دانش‌یاری ، در سال ۱۳۸۱ به مقام دانش‌یاری دانش‌کده‌ی هنرهای زیبا نائل می‌شود .