شركت‌های سانسوركننده اینترنت در ایران

۱. شرکت امن‌افزارگستر شریف
نشانی : تهران - خيابان سهروردی شمالي - خيابان ميرزای زينالي غربي (کيهان) - شماره‌‍‌ ۱۵۲ - واحد ۷ - طبقه‌ ۵
کد پستی : ۱۵۷۶۹۸۴۴۱۸
تلفن : ۸۸۵۲۴۲۷۷ - ۸۸۵۳۰۶۴۷ - ۸۸۵۳۰۶۴۸
نمابر : ۸۸۷۵۲۷۴۳
پست الکترونیک : info@amnafzar.com۲. شرکت داده‌پردازان دوران
نشانی : تهران - خيابان سهروردی شمالی - بالاتر از هويزه - نبش کوچه‌ سرمد - شماره ۱ - طبقه‌ ۳
تلفن : ۸۸۵۰۱۱۵۵
پست الکترونیک : info@douran.com۳. شرکت پیشگامان امن‌افزار
نشانی : تهران - خیابان شریعتی - بعد از چهارراه دولت - نبش بن‌بست فیروزه - شماره‌ ۲
تلفن : ۲۲۶۴۳۷۶۱

برخی از کارکنان اين شركت :

مدیر عامل : محمدعلی عاقلی - پست الکترونیک : agheli@amnafzar.net

کارشناس امنیت شبکه : محمدمهدی بزم - پست الکترونیک : bazm@amnafzar.net

مدیر فنی : مهدی حق‌شناسی - پست الکترونیک : hagh-shenas@amnafzar.net

مسئول امور اداری : محسن دلوی - پست الکترونیک : dalvi@amnafzar.net

کارشناس امنیت شبکه : سید محسن صدرالساداتی - پست الکترونیک : sadr@amnafzar.net

مسئول امور دفتری : مهدی عابدینی - پست الکترونیک : abedini@amnafzar.net

کارشناس امنیت شبکه : سید علی عمادی جمالی - پست الکترونیک : emadi@amnafzar.net

کارشناس نرم‌افزار : علی معنویت - پست الکترونیک : manaviat@amnafzar.net

کارشناس نرم‌افزار : محمد نیک‌زاد - پست الکترونیک : nikzad@amnafzar.net

کارشناس نرم‌افزار : مهدی یزدیان - پست الکترونیک :  
yazdian@amnafzar.net