حسن حیدری : از دلقک اطلاعات تا معاون دادستان مشهد
حسن حیدری (معاون دادستان مشهد) اخیرا تبدیل به چهره رسانه ای این نهاد شده و با برگزاری نشست های خبری و حضور در همایشها ، خودش را به جامعه معرفی می کند :


وی بازپرس دادگاه انقلاب مشهد بوده و با خوش رقصی برای اداره اطلاعات و اطلاعات سپاه ، حکم دستگیری تعداد قابل توجهی از فعالان سیاسی را صادر و از آنها بازجویی کرده است که اخبار آن در زیر آمده است :


خوش رقصی وی برای نهادهای امنیتی و اطلاعاتی تا جایی بوده که در سال ۱۳۸۸ ، از مشهد برای محمدرضا جلایی پور در تهران ، حکم بازداشت صادر می کند و پس از پایان بازداشت ، آن را تمدید می کند .
با برکناری محمود ذوقی از دادستانی مشهد و انتصابش بعنوان دادیار دیوان عالی کشور ، شرایط برای بازگشت حیدری آماده شد و پس از انتصاب به عنوان معاون دادستان در دادسرای انقلاب ، مجددا به فعالیتهای قبلی اش ادامه میدهد که از آن جمله میتوان به صدور حکم دستگیری فعالان مدلینگ و نوجوانان فعال تلگرامی اشاره کرد .